Ledenvergadering 22 november 2016

Ledenvergadering 22 november 2016

 

Aan onze leden:

Geacht Lid,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 22 november 2016 om 19.30 uur in Kulturhus ’t Trefpunt.

Agenda

1. Welkom

2. Mededelingen

3. Notulen, liggen voorafgaand ter inzage

4. Financieel verslag

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is nvt.

Er is nog één plaats in het bestuur vacant.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Tijdens de vergadering worden geen gedetailleerde cijfers omtrent de financien besproken. Het kasboek ligt voorafgaand aan de vergadering wel ter inzage voor de leden.

 

Het Bestuur:

Jonnie Schutte, Martha Gast, Gerrit Borkent, Han Schelfhorst, Suzanne Kotte, Vera Hoogland

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.