Informatie van de toernooicommissie

De toernooicommissie wil het publiek attenderen op het volgende:

NIET LOPEN

Tijdens het spelen van de wedstrijden dient het publiek plaats te nemen op de banken en niet van plaats te wisselen. Het lopen langs het wedstrijdveld wordt als zeer storend ervaren en is daarnaast ook een gevaar voor de spelers en de overige toeschouwers. Probeer het lopen zoveel mogelijk te beperken!

Dus: Niet lopen tijdens wedstrijden!

OVERLAST OF VERNIELINGEN

Waarschuwing voor met name de jeugd. Bij overlast of bij vernielingen aan het gebouw en/of eigendommen kan door de beheerscommissie van ‘t Trefpunt of de toernooicommissie de toegang tot het gebouw ontzegd worden voor de duur van het gehele toernooi!

Dus: Geen overlast of vernielingen!

Voor de deelnemers van het toernooi wil de toernooicommissie het volgende onder de aandacht brengen:

SCHEIDSRECHTERS

Zonder scheidrechters en wedstrijdleiding is dit toernooi niet denkbaar. Dankzij hun vrijwillige inzet is het dus mogelijk dit toernooi te houden. Wilt u tijdens het spelen hier rekening mee houden!

Dus: Gepast fanatisme!