Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Het volleybalseizoen 2021-2022 gaat weer van start! Vanaf vandaag mogen we weer volleyballen in onze sporthal. Hierbij gelden geen beperkingen meer vanuit de Rijksoverheid, anders dan de basisregels die we kennen vanuit het begin van Corona.

• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Het bestuur wil jullie allen nadrukkelijk vragen je hier aan te houden, zo houden we gezamenlijk corona eronder!.
We wensen jullie allemaal alvast weer een goed en sportief volleybalseizoen toe!

Uitgestelde nieuwjaarsborrel 2021
Zoals eerder vermeld in een nieuwsbrief, konden we dit jaar geen nieuwjaarsborrel houden. Dit gaan we even anders doen. We gaan vieren dat we weer mogen volleyballen.
Nu we weer mogen volleyballen en er weer lekker na-geborreld mag worden in ’t Trefpunt, zal op iedere eerste trainingsavond de 1e borrel en een schaal warme hapjes klaar staan op kosten van de volleybalvereniging. Wij hopen hiermee in het klein iets te doen om het nieuwe volleybalseizoen te vieren.

Hierbij nadrukkelijk het verzoek je te houden aan de horecaregels van de Rijksoverheid, die uiteraard ook gelden voor ’t Trefpunt!!

Contributie 4e kwartaal 2021 (en 2021-2022)
Zoals eerder gemeld zou het bestuur n.a.v. ontwikkelingen rondom het coronavirus bekijken hoe om te gaan met financiën in het 4e kwartaal. Aangezien er een lange periode in 2021 niet gevolleybald is, heeft het bestuur besloten om de incasso van contributie in het 4e kwartaal 2021 niet uit te voeren. Ondanks dat in deze periode weer getraind mag worden. Ook de kosten voor competitiespelers die wij afdragen aan de Nevobo zullen niet worden geïncasseerd. Dit betekend t/m december 2021 geen kosten voor de volleybal. Daarnaast zal het contributiebedrag per kwartaal voor 2021-2022 niet worden verhoogd.

Het bestuur is voornemens om vanaf januari 2022 de incasso van contributiegelden weer op te starten. Mochten er onvoorziene ontwikkelingen zijn waardoor we anders besluiten dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Bidons 50-jarig jubileum
Zoals eerder verteld hebben we voor iedereen een bidon klaar staan ter ere van ons 50-jarig jubileum. Deze zijn door omstandigheden helaas nog niet aan iedereen uitgedeeld. Onder andere onze leden op woensdagavond hebben nog geen bidon mogen ontvangen.
Zodra de situatie het toelaat zal het bestuur deze mensen persoonlijk de bidon komen bezorgen aan huis.
Het wordt geregeld!

Jubileumfeest 50-jarig bestaan
Wat we met z’n allen nog te goed hebben, is het vieren van het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Door de lange periode van onzekerheid rondom corona, konden we dit helaas nog niet vieren.
Het bestuur heeft besloten dit feest te vieren in combinatie met de afsluiting van het komende volleybalseizoen. Zo hebben we de tijd om het voor te bereiden en een mooie invulling aan het feest te geven. Ook hebben we dit besloten om niet nogmaals tot uitstel van het feest over te moeten gaan.
De geplande datum voor het feest is vastgesteld op zaterdag 25 juni 2022! Zet deze datum alvast in je agenda!

Als afsluiting van deze nieuwsbrief willen wij iedereen nogmaals bedanken voor het trouw blijven aan in onze vereniging. Vooral in deze onzekere tijden is dit belangrijk.
Het bestuur hoopt met de tegemoetkoming in de contributie de leden het vertrouwen te geven om ook in de komende periode dit vast te houden.

Namens het bestuur nogmaals dank, tot ziens in de sporthal en bovenal, blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Niels Berkhof, Ron Wigger, Suzanne Kotte, Miranda Kampherbeek, Han Bonte en Marcel Kroese

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.