Spelregels toernooi

 • Er wordt gespeeld volgens het ralley-point systeem, het geen inhoud dat elke opslag een punt oplevert.
 • De eerstgenoemde ploeg begint links van de scheidsrechter (kleedkamerzijde) en heeft in de eerste set de opslag.
 • Bij de opslag mag de bal het net raken.
 • De bal mag tijdens de wedstrijd nimmer de muur of het plafond raken.
 • De bal mag alleen met het bovenlichaam gespeeld worden. Dus niet met de voeten! Koppen is dus wel toegestaan.
 • Een speler, uitgezonderd de blokkeerder, mag de bal niet tweemaal achter elkaar raken.
 • De bal mag door de ploeg slechts 3 maal gespeeld worden, behalve wanneer de eerste aanraking een ‘blok’ van een blokkeerder betreft. In dit geval mag de bal 4 maal gespeeld worden.
 • De bal blijft in het spel zolang deze de grond, de muur of het plafond niet heeft geraakt (het net mag wel).
 • Een speler mag tijdens het spel het net niet aanraken. Indien dit wel gebeurt, gaat de opslag naar de tegenpartij en krijgt de tegenpartij een punt.
 • Een speler mag met de voeten niet over de middenlijn komen. Indien dit wel gebeurt, gaat de opslag naar de tegenpartij en krijgt de tegenpartij een punt.
 • Een bal is in wanneer deze binnen of op de lijn komt.
 • Na een opslag mag de bal niet direct terug ‘gesmashed’ worden.
 • Wanneer het serverende team in één servicebeurt 3 punten heeft gescoord dan draait dit team één plaats door.
 • Na afloop van de wedstrijd wordt ieder team verzocht de tegenpartij te bedanken ter bevordering van de sportiviteit door het schudden van elkaars handen.
 • Bij een gelijk aantal punten bij de eindstand in de poule wordt gekeken naar het resultaat van de onderlinge wedstrijd.
 • In alle gevallen beslist de scheidsrechter. Zijn of haar aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Protesten kunnen niet worden ingediend.