Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Het volleybalseizoen 2020-2021 is alweer halverwege, maar tot dusver hebben we hier nog niet veel van gemerkt. Naar aanleiding van het coronavirus hebben we weinig getraind en zijn er weinig wedstrijden geweest in de competitie. Voorlopig lijkt hier ook nog geen verandering in te komen.

Het bestuur heeft recentelijk overleg gehad om te kijken wat er de afgelopen tijd is gebeurt en te kijken naar de periode die nog voor ons ligt. Naar aanleiding van dit overleg hebben we een paar dingen die we met jullie willen delen.

Jaarwisseling 2020 – 2021, nieuwjaarsborrel 2021

Allereerst willen wij iedereen een goed, gezond en sportief 2021 wensen. In een voor iedereen bijzondere tijd is het toch wel even belangrijk hierbij stil te staan.

Jullie zullen vast begrijpen dat een nieuwjaarsborrel houden momenteel niet tot de mogelijkheden behoord en niet duidelijk is wanneer wel. Het bestuur heeft daar wat anders op bedacht.

Zodra we weer mogen volleyballen en er weer lekker na-geborreld mag worden in ’t Trefpunt, zal op iedere eerste trainingsavond de 1e borrel en een schaal warme hapjes klaar staan op kosten van de volleybalvereniging. Wij hopen hiermee in het klein iets te doen om het nieuwe jaar te vieren.

Contributie 2020-2021 (en 2021-2022)

Zoals de meeste van jullie wel gemerkt hebben, is tot op heden de contributie per kwartaal wel geïncasseerd door de vereniging. De reden hiervoor is dat we niet goed konden inschatten hoe met onze kosten voor o.a. zaalhuur werd omgegaan. Hierover is intussen duidelijkheid. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de perioden waarin niet is getraind.

Naar aanleiding van de maar beperkte hoeveelheid kosten die overbleven, is er een klein overschot op de bankrekening van de vereniging ontstaan. Dit is voor het bestuur de reden om wat te regelen voor het incasseren van de contributie in de komende periode.

Het bestuur had als streven om de incasso van contributie in het 1e kwartaal 2021 niet uit te voeren. Deze kon echter niet worden geannuleerd en is wel uitgevoerd. Van daaruit is gezocht naar een andere oplossing.

Het bestuur heeft besloten om de incasso van contributie in het 2e en 3e kwartaal 2021 niet uit te voeren. Ongeacht er in deze periode weer getraind mag worden naar aanleiding van versoepelingen in de maatregelen voor het coronavirus. Ook de kosten voor competitiespelers die wij afdragen aan de Nevobo zullen niet worden geïncasseerd. Dit betekend t/m september 2021 geen kosten voor de volleybal. Daarnaast zal het contributiebedrag per kwartaal voor 2021-2022 niet worden verhoogd.

Het kleine overschot op de bankrekening willen we gebruiken om een mooi feest te organiseren in het kader van ons 50 jarig bestaan in 2020. Dit hebben we helaas ook nog niet kunnen vieren. Daarnaast dient deze als buffer om het contributiebedrag niet te hoeven verhogen.

Wij zullen in de komende periode de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de gaten houden om zo tijdig eventuele aanvullende beslissingen voor de contributie te nemen.

Rabo Club Support

In het najaar van 2020 heeft de actie Rabo Club Support van de Rabobank weer plaatsgevonden. Ook onze vereniging heeft hieraan deelgenomen.

Wij hoopten met deze actie ook geld in te zamelen t.b.v. het jubileumfeest en dit is goed gelukt! Wij hebben hiermee maar liefst €435,33 opgehaald en zijn hier heel blij mee!

Via deze weg willen we iedereen die op onze vereniging heeft gestemd hiervoor bedanken. Uiteraard ook dank aan de Rabobank voor het houden van deze jaarlijkse actie!

Bidons 50-jarig jubileum

Zoals eerder verteld hebben we voor iedereen een bidon klaar staan ter ere van ons 50-jarig jubileum. Deze zijn door omstandigheden helaas nog niet aan iedereen uitgedeeld. Onder andere onze leden op woensdagavond hebben nog geen bidon mogen ontvangen.

Zodra de situatie het toelaat zal het bestuur deze mensen persoonlijk de bidon komen bezorgen aan huis.

Het wordt geregeld!

Financieel overzicht en kascontrole

Normaal gesproken houden we in november/december van elke jaargang een algemene ledenvergadering. Deze heeft door het coronavirus nog niet plaatsgevonden.

Belangrijk onderdeel van deze vergadering is het financieel overzicht en de kascontrole. Dit om onze leden inzage te geven in de financiële situatie in onze vereniging. Hiervoor hebben we naar een oplossing gezocht.
Het bestuur zal op korte termijn een beknopt financieel overzicht opstellen en zal een (digitale) kascontrole inplannen.

Het overzicht en de uitkomsten uit de kascontrole zullen wij in een volgende nieuwsbrief met de leden delen, om zo transparant te zijn naar onze leden inzake onze financiën.

Als afsluiting van deze nieuwsbrief willen wij iedereen nogmaals bedanken voor het trouw blijven aan in onze vereniging. Vooral in deze onzekere tijden is dit belangrijk.

Het bestuur hoopt met de tegemoetkoming in de contributie de leden het vertrouwen te geven om ook in de komende periode dit vast te houden.
We kunnen helaas geen duidelijkheid bieden wanneer we weer mogen, maar hopen net als vele van jullie dat dit moment niet meer te lang duurt.

Namens het bestuur nogmaals dank, tot ziens in de sporthal en bovenal, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Niels Berkhof, Ron Wigger, Suzanne Kotte, Miranda Kampherbeek, Han Bonte en Marcel Kroese

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.