Ledenvergadering 17 november 2015

Ledenvergadering 17 november 2015

Geacht Lid,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering,

te houden op dinsdag 17 november 2015 om 19.30 uur in Kulturhus ’t Trefpunt.

Agenda

1. Welkom

2. Mededelingen

3. Notulen

4. Financieel verslag

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is Alex van der Kooi lid en Karin Ballast secretaris. Het bestuur stelt voor om Vera Hoogland als nieuwe secretaris aan het bestuur toe te voegen.

Aftredend en herkiesbaar is/zijn N.V.T

7. Contributie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Tijdens de vergadering worden geen gedetailleerde cijfers omtrent de besproken. Het kasboek ligt voorafgaand aan de vergadering financiën wel ter inzage voor de leden.

We hopen op een goede opkomst van leden tijdens deze ledenvergadering.

 

Het Bestuur:

Jonnie Schutte, Karin Ballast, Martha Gast, Suzanne Kotte , Gerrit Borkent, Han Schelfhorst, Alex van der Kooi

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.