Volleybalvereniging Daarlerveen

 Dames B heeft tot nu toe 6 wedstrijden gespeeld in de competitie van 2015-2016. We hebben 2 avonden in Almelo en 1 avond in Weerselo gespeeld. Op elke avond hebben we 2 wedstrijden gespeeld.De eerste 2 avonden zijn we niet met heel veel punten naar...

Geacht Lid,Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering,te houden op dinsdag 17 november 2015 om 19.30 uur in Kulturhus ’t Trefpunt.Agenda1. Welkom2. Mededelingen3. Notulen4. Financieel verslag5. Verslag van de kascontrolecommissie6. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar is Alex van der Kooi lid en Karin Ballast secretaris....